1. SORUNUZ

Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte sözlere ne denir?  

A) Deyim
B) Atasözü
C) Özlü söz