1. SORUNUZ

Merdiven korkuluğuna ne ad verilir?  

A) Tırabzan
B) Şadırvan
C) Baldıran