1. SORUNUZ

Hem asit hem de baz özelliği gösteren maddeye ne ad verilir?  

A) Amfora
B) Amfi
C) Amfoter