1. SORUNUZ

Servet-i Fünun´un devamı niteliğinde olan edebi akımın ismi nedir?  

A) Fecr-i Ati
B) Fecr-i Ahat
C) Fecr-i Hak