1. SORUNUZ

Bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde yazdığı ad veya işarete ne ad verilir?  

A) Şerh
B) Soğuk damga
C) İmza