1. SORUNUZ

Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç nasıl adlandırılır?  

A) Zarar
B) Ziya
C) Riyakar