1. SORUNUZ

Ekonomik olayların açıklanmasında çok sayıda değişkeni göz önüne alarak ve karşılıklı bağıntılar kurarak teorik çalışmaların deneylerle doğrulanmasını sağlayan matematiksel yöntemin adı nedir?  

A) Sosyometri
B) Ekonometri
C) Geometri