1. SORUNUZ

3 Mart 1934 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu, hangi alanda yapılan inkılaplardan biridir?  

A) Öğretim
B) Turizm
C) Ticaret