1. SORUNUZ

Madeni para basılan özel binalara ne ad verilir?  

A) Darphane
B) Basmane
C) Dergah