1. SORUNUZ

Haymatlos ne demektir?  

A) Dinsiz
B) Evsiz
C) Vatansız