1. SORUNUZ

Güneş dizgesine bağlı, kesin yörüngeleri bulunmayan ve bu nedenle havayuvarının üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gökcismine ne denir?  

A) Akanyıldız
B) Metrofor
C) İzosfer