1. SORUNUZ

Osmanlılarda devletten ödenek alan, sürekli görev yapan atlı ve yaya askerlerden oluşan örgütün adı neydi?  

A) Kazasker
B) Kapıkulu
C) Serasker