1. SORUNUZ

Kök, gövde, yaprak ve iletim dokuları bulunan, çiçek ve tohumları bulunmayan, sporla çoğalan bitki türünün adı nedir?  

A) Yabancı Otlar
B) Eğrelti Otları
C) Yabani Otlar