1. SORUNUZ

´Çalgıç´ veya ´tezene´ de denilen, telli çalgıları çalmaya yarayan ve ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan aletin adı nedir?  

A) Mızrak
B) Mızrap
C) Çalı