1. SORUNUZ

Taze olmayan anlamındaki sözcük nedir?  

A) Bayat
B) Yeni
C) Yerli